Čistota prostredia je pre nás dôležitá!

V sobotu 27. apríla sme nelenili a prišli sme v zastúpení OZ Zábavné aktivity dobrovoľne pomôcť na projekte „Vyčistíme si naše mesto“ – Veľké čistenie Vodného diela. Hlavným cieľom bolo úplné čisté Vodne dielo Žilina. Veľmi nás potešilo podieľať sa na čistení Vodného diela, pretože len spoločne môžeme urobiť pozitívnu zmenu a ísť príkladom všetkým.

Na akcii nechýbal chutný vegánsky guláš, skákací hrad, maľovanie na tvár pre našich najmenších.

Garantmi akcie sú Karol Haas, Roman Sulovec a Vlado Randa.

Organizátori: EkoFriendly Žilina, Ekocentrum Lesopark, AKAZA – Atletická akadémia Žilina