Organizácia pôsobiaca na štyroch kontinentoch, TrashHeroWorld, prichádza už aj na Slovensko. 

V sobotu 21.9. 2019 sme mali celosvetový deň čistenia životného prostredia ( WorldCleanUPDay ) a občianske združenie enjoylife prináša v tento symbolický deň na Slovensko prvú pobočku TrashHeroWorld. Táto organizácia je zamerená na edukáciu, ochranu a čistenie životného prostredia. OZ Zábavne aktivity neváhalo a prišlo podporiť TRASH HERO. Spoločnými silami sme vyzbierali 120 kg odpadu v centre Bánovej a pri rieke Rajčanka. Do budúcna budeme rozhodne podporovať TRASH HERO pretože nám nie je naša príroda ľahostajná.