Kontakt

Meno: Miroslav Gapa
Telefon: +421 904 485 568
Email: ozzabavneaktivity@gmail.com

Meno: Branislav Ďurčík
Telefon: +421 910 211 346
Email: ozzabavneaktivity@gmail.com

Zábavné Aktivity
O nás

OZ Zábavné aktivity predstavuje skupina ľudí, ktorí sa snažia pre Vás vytvoriť príjemnú atmosféru, vo Vašom okolí.

Zameriavame sa na organizáciu športových podujatí, dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti.

Naše podujatia majú charakter priateľských stretnutí, tí najlepší budú samozrejme ocenení.

Miroslav Gapa
Predseda
Branislav Ďurčík
Tajomník
Nikola Gapová
Hospodárka
Filip Šmehyl
Kontrolór
Tomáš Piala
Člen
Tomáš Kvaššay
Člen
Matej Kopera
Člen

Podmienky a pravidla OZ Zábavné aktivity.

Potvrdzujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre OZ Zábavne aktivity, so zverejňovaním fotografií na stránkach OZ Zábavné aktivity. Som si vedomí/á, že na podujatia OZ Zábavne aktivity nastupujem na vlastnú zodpovednosť. Na podujatia prichádzam s vedomím, že podujatia OZ Zábavné aktivity sa konajú len v režime OP a spĺňam všetky podmienky pandemických  opatrení pri hromadných podujatiach. Ak Vám je niečo nejasne, neváhajte nás kontaktovať.

Všetky príspevky sú dobrovolné.