Podmienky a pravidla OZ Zábavné aktivity.


Potvrdzujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre OZ Zábavne aktivity, so zverejňovaním fotografií na stránkach OZ Zábavné aktivity. Som si vedomí/á, že na podujatia OZ Zábavne aktivity nastupujem na vlastnú zodpovednosť. Na podujatia prichádzam s vedomím, že podujatia OZ Zábavné aktivity sa konajú len v režime OP a spĺňam všetky podmienky pandemických  opatrení pri hromadných podujatiach. Ak Vám je niečo nejasne, neváhajte nás kontaktovať.

Všetky príspevky sú dobrovolné.