Organizácia pôsobiaca na štyroch kontinentoch, TrashHeroWorld, prichádza už aj na