OZ Zábavné aktivity pre Vás pripravilo dňa 24. augusta 2019