Čistota prostredia je pre nás dôležitá! V sobotu 27. apríla sme